Gabinet logopedyczno - pedagogicznyDanuta Turoń

wsparcie rozwoju dziecka | diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju języka oraz funkcji poznawczych | wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną® | terapia neurobiologiczna

O mnie

logopeda Danuta TurońJestem z zawodu logopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z wielorakimi zaburzeniami komunikacji językowej.
Od wielu lat w swojej praktyce z powodzeniem wykorzystuję założenia terapii neurobiologicznej uzyskując rekomendację prof J. Cieszyńskiej i tytuł certyfikowanego terapeuty Metody Krakowskiej (patrz: www.szkolakrakowska.pl)

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Jej głównym założeniem jest budowanie systemu językowego poprzez stymulację biologicznych podstaw rozwoju poznawczego oraz rozwijanie intelektualnych możliwości dziecka.

Diagnozuję i prowadzę terapię logopedyczną dzieci w przypadku:

 • braku rozwoju mowy
 • alalii
 • afazji
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • wad wymowy
 • zagrożenia dysleksją i dysleksji
 • niepełnosprawności intelektualnej
 • niedosłuchu
 • dwujęzyczności
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera
 • innych zaburzeń komunikacji językowej

logopeda Danuta Turoń logopeda Danuta Turoń logopeda Danuta Turoń


a także terapię rozwojową dzieci zdrowych w celu zwiększenia ich potencjału poznawczego
i intelektualnego.

W przebiegu zajęć stosuję między innymi:

  logopeda gabinet
 • terapię słuchową - program „Słucham i uczę się mówić”
 • stymulację naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA)
 • symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania ® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie językowe
 • budowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej
 • diagnozę dominacji stronnej
 • terapię zachowań społecznych

oraz stymuluję wszystkie procesy poznawcze i intelektualne dziecka takie, jak:

 • pamięć, kategoryzowanie, analogie, funkcje lewopółkulowe (szeregi, sekwencje, relacje), grafomotorykę, planowanie ruchu, układanki prawo- i lewopółkulowe

Dla każdego dziecka opracowuję indywidualny program terapii opierając go na diagnozie rozwoju języka oraz funkcji poznawczych prawej i lewej półkuli mózgowej (próby testem S.O.N.; test SWM do badania zagrożenia dysleksją; Karty Diagnozy- 10 etapów rozwoju dziecka).

W swoim prywatnym gabinecie terapii posiadam wiele profesjonalnych pomocy dydaktycznych zalecanych przez Centrum Metody Krakowskiej oraz takich, które przez zabawę rozwijają potencjał dziecka. ZAPRASZAM.

logopeda Danuta Turoń logopeda Danuta Turoń logopeda Danuta Turoń